Monica Thörnqvist ägare av företaget Trygg Kompetens AB

Företaget Trygg Kompetens

Vår önskan är att vi ska kunna underlätta för dig som kund samtidigt som det ger en möjlighet till våra unga att utvecklas och samtidigt ha roligt.

Värdegrund för Trygg Kompetens

Ansvar: Vårt arbetet ska ge förväntat resultat det säkerställer vi genom att hitta rätt person med rätt kunskap för uppdraget. Med erfarenheter och verktyg från rekrytering gör vi det.

Gemensamt: Vi tillsammans utför ett bättre arbete. Kommunikation och en nära relation bidrar till en säkrare leverans där tankar och idéer utvecklar oss gemensamt.

Glädje: Har man roligt gör man ett bättre jobb. Vi hjälper dig med stolthet och glädje!

Varför Trygg Kompetens

Jag har själv arbetat i besöksnäringen i flertalet positioner under många år och har varit ansvarig för kompetensförsörjning. Spännande utmaning i en bransch som ofta är insteget i yrkeslivet. Många timmar har gått åt till att fylla schemarader på stora fester, konferenser, julbord och under under sjukdomstider.

Jag älskar att se unga människor utvecklas och växa och det ger jag dem en möjlighet till.

Vi fångar upp personer med rätt inställning och lär dem serviceyrket i 3 olika steg och matchar dina behov med rätt person.

Monica Thörnqvist